ceti

8/8 Lions Gate 2019 ~ Complete Embodiment of the Soul as We Enter the 2019/20 Creative Cycle

Archangel Michael prin Celia Fenn, 09 iulie 2019

Dragilor, staţi pe marginea unei mari schimbări. Puteți spune că acest lucru a fost așa de mulți ani și într-adevăr ați fi corecţi, pe măsură ce calea Transformării și Înălțării s-a desfășurat de dinaintea voastră. Dar, în acest moment și în acest moment al Portalului Porţii Leilor din 2019, intraţi într-adevăr într-un timp de transformare accelerat, care vă va duce în 2020 și care va culmina numai în 2021. Este un moment în care eliberaţi ultimele vestigii ale Vechiului activând pe deplin Întruparea Sufletului, proces, care este scopul principal al procesului Înălțării. Pe măsură ce acest lucru se încheie, deveniți lumină întrupată, Spirit întrupat, trăind fără frică pe calea Iubirii Creative, care este destinul vostru de când alegeți să vă întrupați în formă fizică.

După cum știți, Iubiților, Poarta Leilor este un moment foarte special în anul Sacru. Este momentul în care începe un nou ciclu al Creaţiilor Timpului, și puteți termina și iniția linii de timp sau cicluri de timp așa cum preferăm să le numim. Puteți, de asemenea, să săriţi timpuri, realități și chiar universuri în căutarea creativă de a trăi cea mai bună viață (vieți), îmbinând toată experiența în puterea şi prezenţa momentului ACUM..

Anul Sacru începe pe 26 iulie, cu Anul Nou planetar, și este precedat de sărbătoarea „Ziua dinafara Timpului” de pe 25 iulie. Pe 25, strămoșii voștri antici știau să sărbătorească trecerea de la vechiul ciclu la noul, prin bucurie creativă și sărbătoare. Pe 26, noul ciclu era inițiat. 26 iulie a fost sărbătorit de Maiaşi și de vechii Egipteni, ca fiind momentul în care Timpul / Spațiul a fost reînnoit pentru un alt ciclu de Creaţie al Inteligenţei Divine. Acesta a fost și momentul în care Steaua Regală Sirius a fost și este în conjuncție cu Soarele nostru și se ridică în conjuncție la răsăritul soarelui, în emisfera nordică și în mod special în Egipt în vremea respectivă, la timpul creşterii Fluviului Nil, care reprezenta revenirea abundenței pe Pământ, iar pentru oameni un alt ciclu de viață. Siriusienii și Ființele Regale din Leu, au fost și rămân Învățătorii Stelari Maeştri, care au ajutat, ghidând Omenirea pe calea Înălțării și a Evoluției.

Portalul Porţii Leilor este păzit de doi dintre Leii Regali Siriusieni cunoscuți în textele Sacre sub numele de “Leii de Ieri şi de Mâine”. Ei sunt păzitorii, care se asigură că doar cei care sunt împământaţi în momentul Prezent și conştienți de calea lor, pot să tranziteze portalul și să creeze un alt ciclu de viață într-un mod conștient. Ei nu sunt doar tutori, ci și profesorii, care lucrează cu Îngerii și cu Arhanghelii pentru a-i ghida pe cei care sunt pregătiți în călătoria lor de trezire și creație. Fiecare dintre voi, care citiţi aceste cuvinte aveţi capacitatea să faceţi acestă tranziţie constient, pentru că nu ați fi fost atrași de aceste cuvinte, dacă nu ați fi în frecvența necesară pentru a atrage acest adevăr și o parte a puterii și a creației împuternicite de Portalul Leilor din 2019.

Portalul Porții Leilor începe să se deschidă pe 26 și ajunge la deschiderea completă pe 8 august sau pe 8/8, sub constelația Leului. Ulterior, începe să se închidă, terminând până la data de 12 august. 13 august este sărbătoarea finalizării și a mișcării înainte, deoarece Planeta este acum sub îndrumarea Profesorilor Stelari, Leii Regali din Alpha Leonis, Inima Leului, care ghidează Pământul prin constelația Fecioarei, spre Echinocţiul din Septembrie.

Acesta va fi un moment puternic și într-adevăr veți fi chemați să intrați în toată puterea voastră, ca Maeștri ai Luminii și Creației, şi ca Suflete Angelice Întrupate în Corpuri Umane.

2019 până în 2020: Un Timp de Mare Potențial şi Putere

Iubiților, vom spune doar ceva despre frecvența și puterea ciclului și a următorilor doi ani, care vor veni. În acest moment veți “închide” un ciclu de creștere și transformare spirituală, care a început în 1999 și va culmina în 2021. Aceasta este Călătoria Arhetipală a Căutătorilor așa cum era cunoscută anticilor, urmând o cale a simbolurilor, care au eliberat puterea și înțelepciunea celor, ale căror inimi și suflete au fost deschise procesului.

În anul 2019, accentul Călătoriei era pe energia Divinului Feminin, ca lider spiritual și profesor, pentru că Divinul Feminin stabileşte tonul creației în acest Mileniu dominat de frecvența numărului 2, care este frecvența spirituală a Divinului Feminin. 2019 este un an 3, care este frecvența numărului Mamei Pământ și a Abundenței. Împreună, aceste frecvențe numerice servesc la împuternicirea Divinului Feminin în rolul său de Conducător și Creator al Noului Pământ, în același timp împuternicind creșterea Noul Masculin pentru Noul Pământ.

2020 aduce o nouă energie, care în frecvență este un dublu număr maestru, un dublu 2 pentru a împuternici Divinul Feminin și un dublu 0 pentru a sugera Vidul, Zero-ul și germinația unei sămânțe noi, care va fi manifestată în dans de către Divinul Feminin prin dansul creației sale, pe măsură ce naște un nou ciclu pentru Noul Pământ

În același timp, Noul Masculin Divin va fi pe deplin împământat pe Pământ și își va exprima energiile, ca putere și creație manifestă și dând naştere unor noi comunități de lumină pentru Noul Pământ.

Așadar, asiguraţi-vă Dragilor, că acest ciclu al vieții voastre va fi extrem de puternic și creativ. Veți naște și veţi dansa în creație tot ceea ce doriți, dacă concentrarea și intenția voastre vă va fi clară, și dacă vă veţi preda fluxului Inteligenței Creative Divine, permiţând procesul de germinație și naștere la nivel spiritual.

Finalizarea Întrupării Sufletului: Completarea acestei Faze a Procesului Ascensiunii cu Sărbătorirea

Accentul, pe plan personal, asupra acestui ciclu va fi finalizarea procesului întrupării Sufletului, care a început în ciclul 2018-19. În acest ciclu trecut aţi fost activaţi prin intermediul codurilor de lumină diamantine și de aur, pentru a se activa modelul original al ADN-ului pentru Divinul Uman. Aceasta a creat spațiul pentru ca Sufletul să coboare pe deplin în corp și să termine această fază a ascensiunii conștiinței.

Acest lucru nu era în nici un caz un proces ușor, deoarece presupunea vindecarea profundă și eliberarea tuturor modelelor vechi de gândire și a convingerilor, care nu erau congruente cu frecvența Sufletului. Cu alte cuvinte, Eul trebuia să elibereze toate comportamentele și credințele, care împiedicau sufletul să își exprime pe deplin energiile în cadrul experienței umane. Deci, iubiților, ați fost angajați într-un proces intens de purificare și curățare la nivel emoțional, mental și fizic. Atât de intens a fost acest proces încât mulți dintre voi l-ați simțit, ca și cum nu ați putea merge mai departe. Dar, asigurați-vă Preaiubiților, că acest proces își atinge punctul culminant. În acest ciclu, care vine, Sufletul va putea intra pe deplin în Uniunea Sacră a Corpului și a Sufletului și va începe să trăiască ca Unu. Nu vor exista diferențe între Trup și Suflet, iar Corpul va fi pentru a exprima clar, energia creatoare a Sufletului. Acest lucru va fi inaugurat printr-o perioadă de pace și armonie interioară mare, care vor începe să se reflecte treptat în lumea exterioară, deoarece, tot mai mulți lucrători ai luminii și arătători de cale completează procesul.

Dragilor, foarte curând, tot ce faceţi va fi o expresie a sufletului şi a creaţiei divine. Veți putea simți în interiorul corpului vostru, când sufletul vostru va dansa în lumină sau dacă nu va fi în largul său cu alegerile voastre, deoarece acestea nu sunt în armonie cu planul vostru de viață. Apoi, veți fi ghidaţi ușor pentru a face noi alegeri, care sunt mai mult în armonie, și astfel veți merge mai departe în călătoria voastră, creând abundență, pace și bucurie în realitatea Noului Pământ.

Acest proces de activare a Modelului Divin Uman și infuzarea acestuia cu Lumina Divină de Diamant va fi, de asemenea, manifestat la nivelul Conştiinţei Colective. Aici veți vedea și veți simți vechile tipare ale vieții comunitare și ale existenţei, dând locul noilor idei de comunitate și noilor modalități de a fi și de a împărtăși resursele. În calitate de Comunități veți elibera de asemenea vechile modele ale egoului și ale minţii dominate, pentru a face loc sufletelor infuzate mai mult de modurile de a fi și de a interacționa.

Mulți dintre voi vă veți simți chemați să inițiați noi forme ale Comunităţii, ca parte a Misiunii Sufletești, pentru a activa Energia Sacră, a Pământului, și unii vor fi ghidați să ajute în transformarea comunităților, care există deja prin infuzarea lor cu Lumina Sufletului DivinFeminin și a Noului Masculin.

În acest ciclu vor exista niveluri crescute, a ceea ce noi numim “Vindecare Ancestrală” la nivel individual și de comunitatate, și chiar la nivel național, deoarece tot ceea ce aparține minții și ego-ului începe să dăruiască drumul structurilor bazate pe Inimă, Sufletul și Iubirea plină de Compasiune. Trecutul și viitorul vor fi schimbate pentru totdeauna, în timp ce vă concentrați în acest ciclu și faceți schimbările, care vor determina că acest ciclu de timp / timp al anului 2019/20 va fi cel care schimbă totul și creează Viitorul de Aur pe care îl căutați pentru a fi creat și trăit.

Ce Înseamnă aceasta pentru Voi ca Deschizători de Cale, ai Noului Pământ?? Dragilor, acesta nu va fi un timp usor pentru voi, deoarece haosul şi furtunile din jurul vostru continuă drept combustibil pentru focurile transformării şi schimbării. Dar știm că, pe măsură ce Sufletul vostru devine mai mult din ceea ce sunteți și este exprimat, ca cine sunteți voi, veți fi mai încrezători pe calea voastră înainte și în capacitatea voastră de a crea ceea ce doriți.

Mereu aduceţi-vă aminte, Cine Sunteţi, și ce aţi venit să creaţi și să trăiţi pe Pământ, ca Suflete și Ființe de Lumină și Energie Infinită. Nu uitați niciodată cât de binecuvântați sunteți să păstrați această conștientizare și conștiință, în timp ce atât de mulți trăiesc în confuzie, și doar luptă cu ego-ul speriat pentru a-l îndruma.

Literal şi emoţional,indiferent ce furtuni se pot dezlănţui în jurul vostru, păstrați-vă pacea interioară și rămâneți împământaţi. Amintiți-vă, ca Suflet Întrupat și Divin Uman, trăiți din “interior spre exterior” și nu din “exterior spre interior”. Aceasta înseamnă pur și simplu că orice se întâmplă în drama vieții “, înafara” voastră, știţi că locul păcii, siguranței, abundenței și iubirii e în voi. Nu dați puterea voastră dramelor

Nu vă dați puterea dramelor fricii și lipsei, ci concentrați-vă pur și simplu pe pasiunea voastră și pe ceea ce doriți să creați și să experimentați pe Pământ, ca o Binecuvântare Divină.

În acest moment, în acest ciclu, există două versiuni ale Pământului care coexistă, Pământul Multidimensional și Pământul Alternativ, al dimensiunii inferioare, deoarece Pământul 3Dimensional nu mai există. O parte din haosul pe care îl experimentați se datorează schimbării dintre dimensiuni, care pentru majoritatea oamenilor este inconștientă și aleatorie. Dar pentru voi, care acumulați experiență prin îndrumarea sufletului vostru, învățați să vă deplasați între dimensiuni și într-adevăr între lumi și linii de timp, cu har și eleganță, și fără traume și drame.

Acesta va fi, de asemenea, un moment în care va trebui să vă îngrijiți de corpul vostru. Acum este Templul Sacru al Sufletului vostru și pentru corp va dura ceva timp să se adapteze la frecvențele și conștientizările mai mari, care vin pentru a fi infuzate cu percepțiile și sentimentele sufletului. Organismul se poate simți epuizat, deoarece trebuie să ruleze aceste frecvențe intense și să trateze experiențele intense, care sunt mult mai puternice decât orice ar putea crea mintea veche a eului. Cheia aici, este întotdeauna predarea. Relaxați-vă și permiteți-le sufletului și sinelui superior să vă sprijine, să creeze miracolele, care vă vor duce la noi nivele de iubire, experiență și bucurie unde corpul vostru acceptă și se aclimatizează cu aceste fluxuri de energie intense și puternice, ale sufletului.

Fiţi treji, fiţi conștienti, şi fiţi împuterniciţi.

Voi sunteţi Schimbarea în Formă Umană. Aceasta este ceea ce ați venit să experimentați.

Vă dorim Bucurie pentru când veţi traversa Poarta Leilor. Tărâmurile Îngerilor sunt aici pentru a vă susține, învățătorii Galactici sunt aici pentru a vă călăuzi, iar Maeștrii menţin energiile celor care au deschis calea.

Trebuie doar să faceți alegerile și să vă focalizați intenția pe măsură ce creați Visul.

Viitorul este al vostru și este Acum!

https://lovehaswon.org/8-8-lions-gate-2019-complete-embodiment-of-the-soul-as-we-enter-the-2019-20-creative-cycle/

Imagini: Pinterest

Traducere Ambarees, postat in 11 iulie 2019, pe: https://jawescreator.gitlab.io/2019/07/11/ciclul-creativ/

⤧  Next post Îngerii ~ Trimiteţi Fluxul Iubirii ⤧  Previous post GREGG PRESCOTT - Sunteţi un Războinic Galactic?